Boldogok a ...

1867 – a magyar Atlantisz

  6 éve      3520 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Indivisibiliter ac Inseparabiliter”, vagyis „feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” Felirat a Monarchia címerén. Ausztria-Magyarország a magyarok aranykora – mondják sokan. Egy kor, amikor az ország tartotta a lépést a nyugattal. Mire épült Ausztria-Magyarország? A trendekre, vagy a trendek törésére? Mi volt ez a Magyarország? A kor alkotó része, vagy egy potyautas, aki tudott kivárni, vagy, aki jókor volt jó helyen? Mi volt ez a kor a magyaroknak? A folytatásra váró kezdet, vagy a megismételhetetlen véletlen? 150 éve 1867 március 20-án az országgyűlés elfogadta a nemrég kinevezett második felelős magyar kormány által beterjesztett kiegyezési törvényeket, a kiegyezés alapjait. Ezt lövetően a nyár elején…

Teljes poszt

A magyar nemzet

  7 éve      6049 Views     4 hozzászólás  

A képen az Aranybulla, a magyar történelmi alkotmány legfőbb alkotóelemének 1972-ben állított emlékműve. Ez az oklevél közel 800 évig szolgálta a magyar társadalmi rendet. Támaszték, óvó, teremtő erő. Volt/van, aki a fennmaradásunk biztosítékát látja benne – okot a büszkeségre. Volt/van, aki nem vesz benne mást észre, mint kevesek kiváltságát és sokak nyomorúságát. Az ő szemükben – béklyó. Mindenesetre cipeljük. Egy lány mesélte – már írni, olvasni tudó cigánygyerekekkel játszott, lapokat hajtogattak, rajzoltak, amikor gondolt egyet s cigány szavakat vetett papírra. A szemek kikerekedtek, az állak leestek, döbbenet, ámulat, boldogság. A gyerekek nem hittek a szemüknek, hogy ilyen van. Nem hitték…

Teljes poszt

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem

  9 éve      2768 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Hétvégi MITEM, last minute színházjegyek Az átkozott gyötrelem Karamazov testvérek. A hamburgi Thalia Színház előadása. Bűn és bűnösök. A barbár szenvedély nem ereszt, a kultúra nem fogad be, nem szabályoz, nem támogat. A senki földjén kínban, bűnben. Nincs menekvés, nincs bebocsáttatás. Amit kultúra ad, az csak a bűntudat, amiben reménykedni lehet, az a kegyelem. Az élet szenvedélyes szenvedni akarás.  Hiába épül fel Szentpétervár, Moszkva az orosz lélek a zsigerek diktátumának, az ámítások, a terméketlen vágyak, gyilkos indulatok, ösztönök fogja. Az orosz lélek elvágyik; a városba, az alkotásba, a munkába, a szerelembe, a kötődésbe.  Oda vágynak, ahová nekik nem vezet út.…

Teljes poszt

Civilek. Abrakadabra

  9 éve      15547 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Tüntetésre hívnak. Kiállnak. Beszélnek. Mit beszélnek, bibliatónusban felszólítanak. Szervezkedjetek! Átoktónusban meg kiközösítenek. A pártokat a vérpadra! Abrakadabra! 25 év munkája. Kuka. Zagson. Majd ők. Abrakadabra! Mint Kőmives Kelemen a nejét, a MostMi civiljei a MostMi születése előtt már regnáló pártokat dobnák a tűzbe, hamvaikat pedig az új köztársaság építőköveit kötő habarcsba kevernék. Ja, nem, nem ők, ők nem lépnek a be a kőműves céhbe. Lesz közéleti webfelület is, tippem szerint két „igaz” (igaz=MostMi) civil ajánlásával lehet majd regisztrálni, csakhogy a feudáltipikus ornamentika nem maradjon el. Egyszer lesz ilyen webfelület, de még nincs. A MiÚjOrszágunk építése csúszik. Ez vadiúj. Abrakadabra! Állva elalszom…

Teljes poszt

Mozgás – boldogságkeresés

  9 éve      1738 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Baba nevű németjuhász lánykutyám kívánságra láb mellett közlekedik, fegyelmezetten jön-megy, sétál, fut, ül, fekszik, áll, marad, az általa ismert tárgyakat, embereket megkeresi, az utóbbiaknak, ha kell szól, a játékait a helyire viszi és kérésre előhozza. Mindezt vidáman és büszkén teszi. Baba feltűnően tájékozott a világ kis és nagy kérdéseiben, világos, finoman mintázott álláspontja van, a kor művészi teljesítményei iránt nyitott és kanti értelemben kritikus. Értsd elemzően bölcselő. Baba a munkában és a pihenésben egyaránt nagyszerű társ, mindenkor és mindenben lehet rá számítani, s ha egy dolgos nap után ledőlök, ő mellém heveredik s azt játssza, hogy szendergünk. Remekül lehet vele…

Teljes poszt

Anarchia. Utópia. Forradalom.

  9 éve      4216 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

A Ludwig Múzeum a minap megnyílt tárlata a 80-as évektől napjainkig vizsgálja Kelet-Közép-Európa művészetét. A központi kérdés; a kortárs művészet elindítója-e a lényeges társadalmi, politikai változásoknak, vagy inkább csak lereagálja azokat. A szellem és a valóság összefüggései Kelet-Közép-Európában! Mi volt itt az elmúlt bő negyed században? Anarchia? Utópia? Forradalom? Mindez együtt? Ezek lennének a jelen idejű történelmünk eligazodást nyújtó kulcsszavai? Nosza! Nézzük meg! A megnyitón A megnyitón direktor asszony és urak az első sorban ülve szép ruhában büszke elégedettséggel tekintenek az emelvényre. A mellettük lévő a székek üresek. Senki nem mer / kíván odaülni. A második sorban kevésbé szép ruhákban, kevésbé…

Teljes poszt

Danton halála – a sötétség uralma

  9 éve      5128 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

A kollektív felelőtlenség – Előtörténet 1.0 A 18. század második fele Franciaország. Gyalogmenet a válságba. Ami Franciaország előtt van az a kezelhetetlen, totális pénzügyi csőd. Legalábbis annak látják. Nem egy bizonyos krach közelít, hanem az egész válsága. Minden jó hiábavaló. Hiába a lehetőségek, hiába Amerika függetlensége, nem velük kereskednek, hiába növekedne a mezőgazdaság, a belső vámok blokkolják, hiába az ipar fejlődése, ha az ezzel járó növekvő városi proletariátus okozta feszültséget senki se akarja, tudja  kezeli. Hiába van Franciaországban Európa legtehetségesebb középosztálya, ha a kiváltságos hasznavehetetlenek elzárják a fontos intézmények felé vezető utakat. Hiába valók a potenciálok, ha a kiváltságok rendszere…

Teljes poszt