Fejlődés & válság

Mafia II. – a megválthatatlanok

  5 éve      4099 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Az ember azzá lesz, amivé teremti magát. Aki nem tud teremteni az senkivé lesz. És ez nagy bűn. Az örök halál a büntetése. Semmik vagyunk, s semmik leszünk! Az előző rész tartalmából:  Itália egyesítése, az Észak expanziójával oldódott meg, amit a Dél nem gazdasági és kulturális felemelkedésként, sikerként, hanem hódításnak élt meg. Eddig éltek valamiben, ami olyan volt, amilyen, zárt, durva és reménytelenül fejlődésképtelen, de mégis csak az övék volt. A Risorgimento diadala befejezi a Napóleon indította folyamatokat s elsöpri ezt a feudális világot, de amit a helyére állított az egy hajítófát se ért. Az egyesülés hozta a modernizációt és…

Teljes poszt

Mafia I. – a genezis

  6 éve      5627 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

A mafia a szakadtak a modernizációra adott barbár válasza. A dolgozat mégsem példa, hanem tanulság. De csak akkor, ha a tanulságait alkalmazzuk. Ha nem, akkor példa lesz.  A lányomnak mondom, hogy a menyem is értse magyar szólás Földönfutók, bitangok, csirkefogók, szökevények, a társadalom alatti hasznavehetetlenek. Ilyenek mindenütt voltak, vannak s lesznek. Mit rejteget számukra a világ? Mi az ő sorsuk? Mik az ő lehetőségeik? Maradnak? Eltűnnek, vagy van út felfelé? Integrálódhatnak? És, ha igen milyen teljesítmények mentén? Fontossá, akkor és ott válnak, ahol, és amikor a történelem lapot oszt nekik. Ez történt Dél Itáliában, amikor Napóleon megtámadta a Szicíliai Királyságot…

Teljes poszt

A kék madár kényszerleszállása

  6 éve      4633 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen." A Horthy éra, korunk kierőszakolt előképe. A patetikus álmok és a leszakadás ideje. Egy új aranykornak gondolta magát, amiből annyi maradt, amit csak felejteni lenne érdemes. De nincs felejtés. Ajánlói büszkék arra, amitől szabadulni kéne.  A konszolidáció gyermekei A polcról leveszem Móricz Rokonok-ját. A regényt, mint esettanulmányt használom Magyarország húszas éveinek, a Horthy éra megértéséhez. A nagy háború már csak emlék. Az úri osztály visszahelyeződött történelmi jogaiba, a terrort szülő káosz renddé szelídült. A konszolidált Magyarország a merész álmok és a koldusok, az úri panamák országa.…

Teljes poszt

Az Éj királynője – a feudalizmus paradicsoma

  7 éve      4230 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

1762. A schönbrunni kastély tükörtermében egy vidám fiúcska bravúros zongorajátékával elbűvöli a közönségét. A produkció és az ezt követő lelkes ünneplés magával ragadja, s egyszer csak a lelkes tetszésnyilvánítás közepette is fegyelmezett asszonyok egyikének az ölébe ugrik, és azt rendesen megcsókolja. A muzsikát varázsló és a muzsikától elvarázsolt fiúcska – ki ne jött volna rá – Mozart, a kitüntetett rajongó; Mária Terézia Amália Walpurga, Magyarország apostoli királya, Csehország királya, Ausztria örökös tartományainak a főhercege, a stb., a német-római császár felesége, megint a stb., aztán még több stb. volt. A történet több forrás szerint igaz. A kis Amadeus valószínűleg ekkor találkozott…

Teljes poszt

A kontaktzóna foglya

  7 éve      6627 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Orbán a magyar romlásának évszázadában, a 17. században látja és láttatja az országot. Ez önmagában olyan változást indíthat el a viselkedésekben, amely valóra váltja a tévképzetet. A történet elkezdődik A 8-9. századra így nézett ki Európa és benne a szerkezetében és gondolataiban nagyjából megformálódott Nyugat. Mi magyarok jó ötven-száz évvel később érkeztünk a képlet peremére, amikor már a „keresztény feudalizmus” az illetékességekkel együtt, úgy-ahogy kész volt. Ez a formáció utóbb sikeres – a szerkezetet és a mögöttes gondolatok lényegi elemeit magában foglaló – abszorpciót hajtott végre nyugat, dél és észak, Skandinávia irányába. Az újkorig úgy tűnt, hogy ez Kelet-Közép-Európa felé…

Teljes poszt

Reneszánsz – vérben és mocsokban

  8 éve      4880 Views     1 hozzászólás  

Lorenzo de' Medici és Savonarola Ment-e a jók által a világ elébb? A rosszaktól lett-e a világ a rossz? Szemben áll-e a tökéletesség a bűnnel? A jó teremti-e a jót? Mit kezdünk a bűneinkkel és az álmainkkal? Mit üzen a múlt? Utazás Utazzunk térben; irány Itália. Utazzunk időben; irány a quattrocento. Amerre járunk városállamoktól  a pápai birtokokon át a nápolyi királyságig szívós szenvedéllyel vívott háborúk, tiszavirág életű ingatag szövetségek, pálfordulások; hitványság és véres erőszak. S mindeközben amerre csak járunk népes és gazdag városok, a kor színvonalát messze meghaladó jelentős ipar, kifejlett pénzgazdálkodás. Ami a városok között van, az van a városokon…

Teljes poszt

Migráció – a civilizációk összecsapása?

  8 éve      3033 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

A kályha Mi a civilizáció? Nem tudjuk. De valamit mondani kell! Akkor valami olyan, ami egy identitás, annak regulázó értékei alapján létrejött világot jelent. Kollektív alkotás a kollektívának, ami az élet minden területén megnyilvánul. Ott van a szabályozott társas viszonyoktól, az életmódtól, az együttműködést alapozó gondolkodásmódoktól, a tudásoktól kezdve, az intézményrendszeren, az illetékességek, feladatok és lehetőségek rendjén át, az uralmi szerkezetekig mindenütt. Váltsunk aspektust, folytassuk másként! A civilizáció tartós, interakciókon megvalósuló, önszerveződő kapcsolati rendszer. Kultúra és infrastruktúra. Működőképes valóság. Minőség, ami a minőséget újratermeli. Élő organizmus. Öncél. Növekedésre és bomlásra képes kreáció. Létrejötte véletlen, de mozgása, fejlődése nem, ezek már szabályozott,…

Teljes poszt

Versenyfutás a válságba

  8 éve      1881 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Merkel egy kancellár szép időre, de ha kellemetlenre fordul az idő; használhatatlan. Ukrajna megoldatlan, a görög mentőcsomag trükkök százai, egy sehova se vezető katyvasz, a menekültkérdésben teljes a tanácstalanság, a rasszista csőcseléket közelről nézi. Áll sötéten és némán, mint a dalban az erdő – mondják a németek. Merkel – mondják a németek – abból élt, hogy megvárta, amíg kialakul egy neki megfelelő konstelláció és azt felvállalta. Most viszont nem akar egy ilyen vállalható helyzet kialakulni, ugyanakkor minden politikus profitálni akar a zavaros viszonyokból. De senki sem úgy, hogy megoldja, hanem, úgy, hogy hangot ad az elégedetlenségnek. Önelégülten azt mondják, hogy…

Teljes poszt

Hősök és beamterek

  8 éve      5517 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Manolis Glezos. 1941. Négy héttel Görögország német megszállását követően a nácik egy hatalmas horogkeresztes zászlót állítottak a Görögországot és az európai kultúrát szimbolizáló Akropoliszon. Glezos egy társával felmászott a zászlórúdon, lehozta és széttépte. Ez a férfi ma 93 éves, s mint a Syriza képviselője az Eu Parlament Willy Brand épületében dolgozik. Tekintete elszánt és merész, akár egy szikár, öreg Che. Harcolt az olasz fasiszták, a nácik, majd a görög katonai junta ellen. Összesen tizenkét évet ült börtönben, nem keveset ebből magánzárkában. Ha nem fegyver van a kezében verseket ír. Ráncos arcán ott a görög huszadik százada. Egy élő legenda. Angela…

Teljes poszt

A harmadik generáció

  9 éve      2304 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Az utóbbi időben, mondjunk jótékonyan hónapokat, hogy ne kelljen elmúlt években számolni, valahogy kezdett rajtam erőt venni a csalódottság. Jöttem-mentem mindenféle rendezvényekre, igyekeztem olyan embereket hallgatni, akik magukat értelmiségiként aposztrofálva elvárhatóan szakértelemmel és felvilágosult módon (értsd a szó klasszikus értelmében; aki gondolkodni mer) néznek maguk köré, hogy aztán valami előremutatót tudjanak mondani nekem, de az a szomorú helyzet, hogy gyakrabban fáradtam hiába, mint sem. Miről beszélek? Mondjuk hívjam ezeket az eseményeket értelmiségi rendezvényeknek. Nem mindegyiket hívják így, igaz, de nem az elnevezés, hanem a szemlélet foglalkoztat. Kevés kivételtől eltekintve ugyanis ismétlődő sémába botlom - nem együtt gondolkodó, mások véleményére nyitott,…

Teljes poszt