Színjáték

Szerző:  Luczifer   Kategória:       8 éve      2122 Views     Hozzászólások kikapcsolva  

Szereplők:

I.
Izmos látomás
Ellopott lélek
Kisfiú
Második, ismeretlen hattyú
Bocitekintetű lány
Züllött pojáca
Koldusszerelem
Halk Ima. Láthatatlan vitorlákon lopva tovatűnik

II.
Jólöltözött kísértet
Mások. Urak, slepp, kurtizánok
Harc – születés, szerelem, halál
Fantaszta távoli hangja
Haladás
Körfolyosó
Köznapi szertartások, megszokások, megoldások nélkül

III.
I. Homály Nagy Trükk uralkodója – fiatal változat
I. Homály Láng uralkodója – öreg változat
Gyűlölködő, hulló csillagok
Vak hűség
Lopakodó kiberagy
Későn ébredő nyúlszívű főrend
Összeaszalódott, nyálas, agg bohóc
Kivert fogú fegyencek
Gúnykacaj
Nyári zsongás
A lugas mélyére tévedt méhecskék százszorszép szárnyain csillanó napsugár
Édendalok
Harmadik hattyú

IV.
Avas csúfságaink csatája a patkányokkal
Bosszúszomjas, vizenyős tekintet
Vén, kötekedő szipirtyó
Hasztalan házaló vak költő
Bolondok pokla
Megszaggatott csipkék
Keserves, képmutató sírás
Izzadt pucér combhajlatok, közte kardvirág
Last minute Paradicsom
Vadak bárgyú orgiája
Sir John Falstaff gyerekkorában, csenevészen. Anyja eltökélten eteti. Büszke. Szélütött.
Merengő fintor a templomba vezető múlt szennyes útjain

V.
Közönyös tűz
Hosszú számítás, esztendők telnek s a lehetőség nem közelít.
Első hattyú, a megkerült tékozló.
Pompa
Néma úr kockás felöltőben
Táncoló kókler
Suttogás, az elhagyottak ajándéka
Derűs ismeretlenek patakzó nevetése
Betonpaloták boldog népe
Testek. Olcsó rendben abból élnek, amit mások a tányérjukon hagynak.
Mitikus együvé tartozás
Őszintétlen hála
Sápadt tiszták búsan nyögik a szégyenük.

VI.
Első Fény
Második Fény
Jégsima, csillogó acélkaloda
Halott talentumok
Fizetőeszközök, végzet nélkül
Eltaszított részegek a poros valóban
A teret kettéosztó rozsdás sínpár. Mindkét oldalon kioltott illúziók
Hol volt, hol nem volt. Így indul egy ember; lépdel.

P.S. – a cselekmény
Az élet véletlen hiba – feszültség.
A szereplők mindaddig játékban vannak, amíg ki nem simul.
Ha ez bekövetkezik; vége.

A szerzőről  

Mindig ugyanazt.